Gröna tjänster

För ett hållbart, ekonomisk, socialt & ekologisk ansvar. Under vinterhalvåret utför vi vinds- och garageröjning. Vi sorterar, skänker, återbrukar eller slänger efter ert önskemål. Vi utför också saltning, trädgårdsunderhåll, vårstädning och altantvätt m.m.

010-707 93 53                       gronatjanster@vagenut.coop 

 

Hos oss kan man boka både enstaka arbeten eller löpande skötselavtal. 

Du kan få Rot/Rut avdrag

Vår personal är utbildad och med erfarenhet.

Vi har ADR och är godkända för transport av farligt gods